objektif Pendidikan Seni

by Nas Ismail on Sabtu, 10 Oktober 2009

Bagaimanakah pelajaran Pendidikan Seni Visual boleh berperanan untuk menyediakan asas kepada penyediaan guna tenaga manusia yang berkemahiran untuk pembangunan negara

1.0.Pengenalan.

Mata pelajaran pendidikan seni visual merupakan salah satu mata pelajaran yang di serapkan bersama – sama mata pelajaran lain di sekolah rendah iaitu tahun 1 hingga tahun 6 manakala sekolah menengah melibatkan tingkatan 1 hingga tingkatan 6. Mata pelajaran pendidikan seni visual di masukkan ke dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) adalah bertujuan untuk menyerapkan aspek – aspek yang terdapat di dalam objektif Pendidikan Seni Visual di dalam KBSM dan KBSR. Objektif – objektif tersebut adalah melalui topik – topik pengajaran PSV bagi sekolah menengah dan sekolah rendah. Sukatan pelajaran bagi tingkatan 1 hingga 5 terdapat empat bahagian tajuk yang melibatkan seni halus, seni komunikasi visual, rekabentuk dan kraf. Keempat – empat bahagian ini dapat membekalkan asas kepada prospek pekerjaan.

Manakala bagi sekolah rendah adalah lebih kepada asas pembelajaran pendidikan seni visual seperti menggambar, membuat corak, membentuk dan membuat binaan dan mengenal kraf tradisional. Keempat – empat bahagian ini adalah pengenalan kepada seni visual dari sekolah rendah sebelum memasuki sekolah menengah.

Selain dari itu terdapatnya objektif yang bertujuan untuk melahirkan golongan tenaga kerja mahir melalui pendidikan seni visual iaitu objektif bagi sekolah menengah iaitu objektif yang kelapan iaitu menjadikan bidang seni visual sebagai prospek kerjaya.

1.0.Isi.

Melalui sukatan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual yang di ajar di sekolah rendah dan sekolah menengah dapat di lihat bahawa terdapatnya topik – topik pengajaran yang menyediakan asas kepada guna tenaga. Iaitu dapat dilihat dalam mata pelajaran Pendidikan seni visual untuk sekolah menengah terdapatnya empat bahagian utama di dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang mempunyai pecahan – pecahan masing – masing. Yang pertama ialah seni halus yang terdiri daripada lukisan, catan, arca dan cetakan. Manakala pecahan kedua ialah seni komunikasi visual iaitu rekabentuk grafik dan juga multimedia, seterusnya ialah pecahan yang ketiga ialah rekabentuk iaitu rekabentuk industri, hiasan dalaman dan juga landskap. Pecahan yang terakhir ialah kraf iaitu batik, tenunan, kayu dan tembikar.

Pecahan – pecahan tersebut bertujuan menyampaikan ilmu – ilmu mengenai asas seni seperti seni halus, komunikasi visual, rekabentuk dan juga kraf. Kesemua aspek tersebut akan diajar oleh guru mengikut tempoh masa yang ditetapkan iaitu dalam waktu pengajaran. Ilmu – ilmu tersebut perlu di kuasai oleh pelajar – pelajar. Kesemua ilmu tersebut merupakan asas di dalam bidang pekerjaan. Apabila kesemua asas – asas tersebut telah dikuasai setelah tamatnya pengajian di tingkatan lima pelajar – pelajar yang mempunyai kemahiran dalam bidang seni akan melanjutkan pelajaran di institut pengajian tinggi mahupun di tingkatan enam. Di institut pengajian tinggi aliran – aliran seni tersebut adalah lebih menjurus kepada bidang pekerjaan seperti yang ditawarkan oleh Universiti Multimedia, Universiti Institut Teknologi Mara dan beberapa buah universiti lain.

Aliran – aliran tersebut dapat menjamin peluang pekerjaan yang diperlukan pada masa kini. Keadaan ini kerana Universiti tersebut banyak memberikan kemahiran yang bertujuan untuk membina kerjaya – kerjaya seni selepas bergelar graduan. Antara bidang – bidang seni yang di tawarkan oleh Universiti – universiti tersebut ialah seni halus sepert catan, cetakan manakala bidang pekerjaan dalam komunikasi visual seperti rekabentuk grafik dan multimedia. Bidang – bidang tersebut secara tidak langsung dapat membekalkan guna tenaga di dalam bidang pekerjaan. Guna tenaga yang dilahirkan oleh institut pengajian tinggi IPTS mahupun IPTA adalah tergolong di dalam guna tenaga yang berkemahiran tinggi.

Kelahiran guna tenaga yang ramai secara tidak langsung dapat menampung kekurangan tenaga kerja ataupun buruh di dalam kategori mahir terutamanya di dalam sektor pembangunan, perindustrian dan perdagangan. Kelahiran ramai guna tenaga mahir dapat meningkatkan lagi perkembangan ekonomi dan pembangunan negara. Contohnya apabila lahirnya seorang arkitek yang mahir projek pembangunan akan menjadi lebih cepat kerana pengurusan serta kualiti kerja yang dilakukan oleh arkitek tersebut. Tender – tender untuk tujuan pembangunan akan di berikan kepada golongan mahir. Selain itu sumber ekonomi juga dapat ditingkatkan apabila setiap tenaga kerja mahir membuka syarikat sendiri dan memerlukan kakitangan untuk menjalankan pekerjaan dan dari situ sumber ekonomi dapat di hasilkan.

Terdapat pelbagai pekerjaan yang berasaskan pendidikan seni yang boleh di perolehi selepas melanjutkan pelajaran antaranya :

1. Pereka laman web.

2. Pereka landskap.

3. Pereka hiasan dalaman.

4. Pereka grafik.

5. Artis digital 3D.

6. Pengedit video.

7. Pereka produk.

8. Pereka multimedia flash dan sebagainya.

Kesemua pekerjaan tersebut adalah berasaskan kepada aliran Pendidikan Seni Visual yang di serapkan kepada pelajar daripada sekolah rendah, sekolah menengah dan institut pengajian tinggi. Pekerjaan – pekerjaan tersebut mampu menjana sumber ekonomi negara untuk tujuan pembangunan.

2.0.Penutup.

Pendidikan seni visual merupakan salah satu mata pelajaran yang begitu penting dan dapat memberi kelebihan kepada negara terutamanya dari segi bekalan tenaga kerja mahir. Pengeluaran bilangan tenaga kerja yang ramai dapat membantu proses pembangunan negara berjalan dengan lancar. Oleh kerana itu Pendidikan Seni Visual haruslah menjadi mata pelajaran yang wajib bagi setiap pelajar untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang – bidang tertentu selepas persekolahan.


Comments:

Total (2) Comments posted for objektif Pendidikan Seni

  1. bagus sebgai pendedahan tentang seni halus

  2. Kalau nak jadi arkitek kene ambil bidang seni kan

Leave a Reply